пятница, 14 марта 2014 г.

Строки сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати

Строки сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати 


Строки сплати
ПДФО
ЄСВ
нарахування
утримання
Аванс (грошові кошти отримано з банківського рахунка)
Одночасно з одержанням коштів
(пп. 168.1.2 ПКУ)
Одночасно з одержанням коштів
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.3.7 Інструкції № 455)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 455)
Аванс (грошові кошти перераховано на картрахунок працівника)
Одночасно з перерахуванням коштів
(пп. 168.1.2 ПКУ)
Одночасно з перерахуванням коштів
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.3.7 Інструкції № 455)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 455)
Аванс із виручки підприємства
Протягом банківського дня, що настає за днем такої виплати
(пп. 168.1.4 ПКУ)
У день виплати
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.3.7 Інструкції № 455)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 455)
Заробітна плата (грошові кошти отримано з банківського рахунка)
Одночасно з одержанням коштів
(пп. 168.1.2 ПКУ)
Одночасно з одержанням коштів
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.3.7 Інструкції № 455)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 455)
Заробітна плата (грошові кошти перераховано на картрахунок працівника)
Одночасно з перерахуванням коштів
(пп. 168.1.2 ПКУ)
Одночасно з перерахуванням коштів
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.3.7 Інструкції № 455)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 455)
Заробітна плата із виручки підприємства
Протягом банківського дня, що настає за днем такої виплати
(пп. 168.1.4 ПКУ)
У день виплати
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.3.7 Інструкції № 455)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 455)
Заробітна плата в натуральній формі
Протягом банківського дня, що настає за днем такого надання
(пп. 168.1.4 ПКУ)
У день виплати
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.3.7 Інструкції № 455)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 455)
Заробітна плата нарахована, але не виплачена (не надана)
Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано, але не виплачено заробітну плату
(пп. 49.18.1, п. 57.1 та пп. 168.1.5 ПКУ)
Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем
(ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 та пп. 4.3.6 Інструкції № 21-5)


Ставки податку на доходи фізичних осіб

Ставки податку на доходи фізичних осіб 


Вид доходу
Ставка податку
Стаття (пункт, підпункт)
р. IV ПКУ
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами:


– у розмірі, що за звітний календарний місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року
15 %
абз. 1 п. 167.1
– у розмірі, що за звітний календарний місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року
17 %
абз. 2 п. 167.1
Заробітна плата шахтарів-працівників, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 % і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) – за Списком № 1
10 %
п. 167.4
Стипендія (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень
15 (17) %
пп. 165.1.26
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності
15 (17) %
п. 177.1
Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності
15 (17) %
п. 178.2
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк
15 (17) %
п. 170.9
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)
15 (17) %
п. 170.1
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 ПКУ
15 (17) %
п. 170.2
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору.
15 (17) %
пп. 170.8.2
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 
Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень
15 (17) % 
пп. «б» пп. 165.1.22
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ
15 (17) % 
п. 170.7
Дохід за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)
15 (17) %
пп. 164.2.18 
Виграші, призи, дарунки
Виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 МЗП
не оподатковується
пп. 165.1.46
Виграш у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри
15 (17) %
абз. 1 п. 167.1
Виграші або призи (крім виграшів у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри)
30 %
абз. 1 п. 167.3
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі
не оподатковуються
пп. 165.1.39
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ)
15 (17) %
абз. 2 п. 167.3
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ «Спадщина»)
0 %,
5 %,
15 (17) %
п. 174.6
Проценти
Процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок
5 %
(не оподатковується до 01.01.2015 р.)
абз. 2 п. 167.2
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом
5 %
(не оподатковується до 01.01.2015 р.)
абз. 3 п. 167.2
Процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці
5 %
(не оподатковується до 01.01.2015 р.)
абз. 4 п. 167.2
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, відповідно до закону, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості
5 %
абз. 5 п. 167.2
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)
5 %
абз. 6 п. 167.2
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента
5 %
абз. 7 п. 167.2
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів
5 %
абз. 8 п. 167.2
Дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти
5 %
абз. 10 п. 167.2
Проценти (у т. ч. дисконтні доходи), нараховані (виплачені) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначені у п. 167.2
15 (17) %
пп. 170.4.3
Дивіденди, роялті
Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів
не оподатковуються
пп. 165.1.18
Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав – резидентом, що є юрособою (крім дивідендів, вказаних далі)
5 %
абз. 9 п. 167.2
Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку
15 (17) %
пп. 170.5.3
Роялті
15 (17) %
пп. 170.3.1
Продаж нерухомості
Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки*
не оподатковується
п. 172.1
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1.
Дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1
5 %
абз. 1 п. 172.2
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва
5 %
абз. 2 п. 172.2
Продаж рухомого майна
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)
5 %
п. 173.1
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню
5 % 
п. 173.2
Спадщина
Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення
0 %
пп. 174.2.1
Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б», «ґ» п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б» п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом
0 %
пп. 174.2.1
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем
0 %
пп. 174.2.1
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення
5 %
пп. 174.2.2
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента
15 (17) %
пп. 174.2.3
Доходи нерезидентів та іноземні доходи
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів
за ставками, визначеними для резидентів
пп. 170.10.1
Іноземні доходи
15 (17) %
пп. 170.11.1


Декларація про майновий стан та доходи: складання та терміни подання різними категоріями платників ПДФО

Декларація про майновий стан та доходи:
складання та терміни подання різними категоріями платників ПДФО

Категорії осіб
Терміни подання
Розділи та додатки, які заповнюються
Підстава
Особи, які зобов’язанні подавати Декларацію
Фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
Щорічно, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року
Розділи I, II, ІІІ, V Декларації та Додаток 5
пп. 49.18.5, п. 177.5 ПКУ;
п. 3 р. ІІІ, п. 6 р. IV Інструкції № 1395
Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему
Одноразово, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування
Розділи I, II, ІІІ, V Декларації та Додаток 5 1*
пп. 49.18.2, пп. 177.5.2 ПКУ;
п. 3 р. ІІІ, п. 6 р. IV Інструкції № 1395
Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІV, V Декларації
пп. 49.18.4, п. 178.4 ПКУ;
п. 4 р. ІІІ Інструкції № 1395
Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік в органах ДПС як самозайняті особи
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІV, V Декларації 2*
пп. 49.18.4, п. 178.4 ПКУ;
п. 4 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, які протягом календарного року отримували дохід від двох або більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, п. 167.1, пп. «є» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, які отримали окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 168.1.3, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, у яких сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 164.2.7, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, у яких виникає додатна різниця між сумою коштів, одержаною від фінансової установи після реалізації заставленого майна у зв'язку з невиконанням такими платниками податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики)
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 164.2.7, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, суми боргу яких анульовано (прощено) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. «д» пп. 164.2.17, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку – орендодавці нерухомості, у разі якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації та Додаток 2
пп. 49.18.4, пп. «а» пп. 170.1.5, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.7 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, які мають додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками звітного (податкового) року
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації та Додаток 3
пп. 49.18.4, пп. 170.2.6, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.8 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку у разі отримання нецільової благодійної допомоги, розмір якої протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 170.7.3, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Набувачі цільової благодійної допомоги у разі її невикористання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 170.7.5, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Особи, які продають або обмінюють з іншою фізичною особою нерухомість.
Особи, у власності яких перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації та Додаток 2
пп. 49.18.4, пп. «б» п. 172.5, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.6 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, які отримали дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації та Додаток 2
пп. 49.18.4, п. 174.3, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.9 р. ІІІ Інструкції № 1395
Особи, які проводили операції з відчуження об'єктів рухомого майна.
Особи, у власності яких перебував об'єкт рухомого майна, відчужений за ухваленим судом, третейським судом рішенням про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації та Додаток 2
пп. 49.18.4, п. 173.4, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.6 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, які порушили норми застосування податкової соціальної пільги, у разі якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 169.2.4, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, які не повернули протягом встановленого пп. 170.9.2 ПКУ строку суму, видану платнику податку під звіт, у разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, у разі недостатності суми доходу для погашення
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 170.9.1, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, якщо внаслідок проведення з ними остаточного розрахунку у разі припинення трудових відносин з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Розділи I, ІІ, V Декларації
пп. 49.18.4, пп. 169.4.4, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку, які отримують будь-які оподатковувані іноземні доходи
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним 3*
Розділи I, ІІ, V Декларації та Додаток 4
пп. 49.18.4, пп. 170.11.1, пп. «в» п. 176.1 ПКУ;
пп. 2.3 р. ІІІ Інструкції № 1395
Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання
Не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду
Відповідні розділи Декларації та додатки
пп. 49.18.4, пп. «в» п. 176.1, п. 179.3 ПКУ
Іноземці за результатами звітного податкового року, в якому вони набули статусу резидента України
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Відповідні розділи Декларації та додатки
пп. 49.18.4, пп. 170.10.4, пп. «в» п. 176.1 ПКУ
Особи, які мають право подавати Декларацію
Платники податку, які мають право на податкову знижку
Щорічно, до кінця податкового року, наступного за звітним
Розділи І, ІІ, V Декларації та Додаток 6
пп. 166.4.3, пп. «а» п. 176.1 ПКУ;
п. 7 р. IV Інструкції № 1395
Платники податку, з метою повернення надміру сплачених податків
Щорічно, до 1 травня року, що настає за звітним
Відповідні розділи Декларації та додатки
пп. 49.18.4, пп. «а» п. 176.1 ПКУ;
п. 6 р. ІІІ Інструкції № 1395


Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

Розмір мінімуму
Термін дії
Підстава
185 крб.
01.07.91 – 30.04.92
Закон України від 05.07.91 р. № 1306-XII
900 крб.
01.05.92 – 31.10.92
Постанова КМУ від 26.05.92 р. № 277
2 300 крб.
01.11.92 – 31.12.92
Постанова ВРУ від16.11.92 р. № 2779-XII
4 600 крб.
01.01.93 – 31.05.93
Декрет КМУ від 29.12.92 р. № 19-92
13 800 крб.
01.06.93 – 31.08.93
Постанова КМУ від 10.06.93 р. № 433
40 000 крб.
01.09.93 – 30.11.93
Постанова КМУ від 10.09.93 р. № 719
120 000 крб.
01.12.93 – 30.09.94
Постанова КМУ від 14.12.93 р. № 1032
780 000 крб.
01.10.94 – 31.01.95
Указ Президента України від 31.10.94 р. № 649/94
1 400 000 крб.
01.02.95 – 30.09.95
Указ Президента України від 03.02.95 р. № 100/95
1 700 000 крб.
01.10.95 – 01.09.96
Указ Президента України від 21.11.95 р. № 1082/95
17 грн.*
  з 02.09.96 р.
Указ Президента України від 25.08.96 р. № 762/96


Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2014 році

Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2014 році

Вид товариства
Статутний капітал
Розмір статутного капіталу, грн.
01.01.2014 по 30.06.2014
01.07.2014 по 30.09.2014
01.10.2014 по 31.12.2014
Акціонерне товариство 
1250 мінімальних заробітних плат
1 522 500
1 562 500
1 626 250


Розміри статутних капіталів ТОВ, ТДВ та командитних підприємств не обмежуються.

Зведена таблиця індексів інфляції

Зведена таблиця індексів інфляції

 
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 
2010
2011
2012
 2013
2014
Січень
 
385,2
173,2
119,2
121,2
109,4
102,2
101,3
101,5
104,6
101,5
101,0
101,5
101,4
101,7
101,2
100,5
102,9
102,9
101,8
101,0
100,2
100,2
100,2
Лютий
 
115,3
128,8
112,6
118,1
107,4
101,2
100,2
101,0
103,3
100,6
98,6
101,1
100,4
101,0
101,8
100,6
102,7
101,5 
101,9
100,9
100,2
99,9
100,6
Березень
 
112,1
122,1
105,7
111,4
103,0
100,1
100,2
101,0
102,0
100,6
99,3
101,1
100,4
101,6
99,7
100,2
103,8
101,4 
100,9
101,4
100,3
100,0
Квітень
 
107,6
123,6
106,0
105,8
102,4
100,8
101,3
102,3
101,7
101,5
101,4
100,7
100,7
100,7
99,6
100,0
103,1
100,9 
99,7
101,3
100,0
100,0
Травень
 
114,4
127,6
105,2
104,6
100,7
100,8
100,0
102,4
102,1
100,4
99,7
100,0
100,7
100,6
100,5
100,6
101,3
100,5 
99,4
100,8
99,7
100,1
Червень
 
126,5
171,7
103,9
104,8
100,1
100,1
100,0
100,1
103,7
100,6
98,2
100,1
100,7
100,6
100,1
102,2
100,8 
101,1
99,6
100,4
99,7
100,0
Липень
 
122,1
137,6
102,1
105,2
100,1
100,1
99,1
99,0
99,9
98,3
98,5
99,9
100,0
100,3
100,9
101,4 
99,5
99,9
99,8
98,7
99,8
99,9
Серпень
104,0
108,3
121,7
102,6
104,6
105,7
100,0
100,2
101,0
100,0
99,8
99,8
98,3
99,9
100,0
100,0
100,6
99,9
99,8 
101,2
99,6
99,7
99,3
Вересень
104,5
110,6
180,3
107,3
114,2
102,0
101,2
103,8
101,4
102,6
100,4
100,2
100,6
101,3
100,4
102,0
102,2 
101,1 
100,8
102,9
100,1
100,1
100,0
Жовтень
105,9
112,4
166,1
122,6
109,1
101,5
100,9
106,2
101,1
101,4
100,2
100,7
101,3
102,2
100,9
102,6
102,9
101,7 
100,9
100,5
100,0
100,0
100,4
Листопад
116,5
122,0
145,3
172,3
106,2
101,2
100,9
103,0
102,9
100,4
100,5
100,7
101,9
101,6
101,2
101,8
102,2
101,5 
101,1
100,3
100,1
99,9
100,2
Грудень
124,6
135,1
190,8
128,4
104,6
100,9
101,4
103,3
104,1
101,6
101,6
101,4
101,5
102,4
100,9
100,9
102,1
102,1
100,9
100,8
100,2
100,2
100,5
Всього за рік *
390,0
2100,0
10256,0
501,0
281,7
139,7
110,1
120,0
119,2
125,8
106,1
99,4
108,2
112,3
110,3
111,6
116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
99,8
100,5
Середньомісячний
темп росту
121,0
128,9
147,1
114,4
109,0
102,8
100,8
101,6
101,5
101,9
100,5
99,9
100,7
100,9
100,8
100,9
101,3
101,7
101,0
100,7
100,3
99,9
100,0
Середньорічний
темп росту

1627,0
4835,0
991,2
477,0
180,3
115,9
110,6
122,7
128,2
112,0
100,8
105,2
109,0
113,5
109,1
112,8
125,2
115,9
109,4
108,0
100,6
99,7


____________
* Грудень до грудня попереднього року